Privacy policy

1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

2. TOEPASSING

Deze privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Prompters.

Bedrijfsgegevens:

Naam: Prompters, onderdeel van Traincomm Academie B.V.
Adres: Wijngaardstraat 51, 4461 DB Goes
Telefoonnummer: +31 85 3031265
KVK nummer: 62169580

De website van Prompters (www.prompters.nl) verwerktprivacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Prompters is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

3. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met Prompters zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

4. DOELEINDEN

Prompters verzamelt persoonsgegevens via www.prompters.nl door middel van een contactformulier.

In het contactformulier vragen we u om:

 • Uw voor- en achternaam,
 • e-mailadres,
 • een bericht.

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die we verzamelen met het contactformulier gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch.

De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Prompters werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Prompters essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Prompters zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op www.prompters.nl. We kunnen niet garanderen dat andere partijen, zoals www.facebook.com nauwkeurig omgaan met uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden niet verstrekt aan partijen buiten de Europese Unie.

6. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wilt u iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

7. BEWAREN VAN GEGEVENS

Prompters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

8. BEVEILIGING

Prompters treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Prompters.
 • Het personeel van Prompters gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Prompters maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • Prompters registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

9. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop Prompters met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.

Wil jij ook met ons samenwerken?

Daar zijn verschillende mogelijkheden voor.

 • Denk met ons mee over een onderwerp tijdens een MeetUp

Wij weten niet alles over ieder onderwerp. Daarom organiseren we regelmatig MeetUps over de onderwerpen uit de Promptersmethode. Deze MeetUps zijn na aanmelding voor iedereen toegankelijk. Leuk, nuttig en inspirerend. Je ontmoet nieuwe mensen, stemt samen af over het betreffende onderwerp en gaat met nieuwe inzichten en ideeën naar huis. Meld je aan voor de eerstvolgende MeetUp.

 • Daag ons uit op inhoud

Zoals je ziet proberen we op onderwerpniveau ook andere inzichten te geven. Wij hebben immers niet de waarheid in pacht. En een compleet overzicht van alles wat met een onderwerp te maken heeft is echt onmogelijk. Heb je nuttige toevoeging op een onderwerp? Voeg die dan toe. Vanzelfsprekend houden we goed in de gaten of dit volgens onze normen en waarden gebeurt. Is dit niet zo, dan plaatsen we een reactie natuurlijk niet.

 • Voeg toe op inhoud

Denk net als anderen mee en geef jouw visie op een onderwerp van de methode. Dat zet je aan het denken en brengt creativiteit. Hiervoor krijg je van ons een overzicht waarin staat wat wij van jouw inbreng verwachten. We willen hier namelijk wel wat regie op houden. Samen bepalen we het onderwerp en de titel. Jij levert jouw stuk aan en wij bepalen of we jouw input plaatsen op de site. Vervolgens hebben anderen de mogelijkheid om hierop te reageren en er dus ‘iets van te vinden’. Wat weer nieuwe energie geeft op het onderwerp waar jij over schreef.

 • Word zelf Prompter!

Wil je een verregaande samenwerking aangaan? Word dan zelf Prompter. We vertellen je hier graag meer over in een persoonlijk gesprek. Interesse? Neem dan contact met ons op.

Prompters model

De Promptersmethode is een voor iedereen praktisch toepasbare analysemethode voor ‘ongewenste’ houdings- en gedragsaspecten op de werkvloer. Voor afdelingen, teams, maar ook voor individuele medewerkers. Met de Promptersmethode krijg je inzicht in dié aspecten waarmee je snel en doelgericht veranderingen voor elkaar krijgt. De Promptersmethode geeft je meer kennis en inhoud over de beste oplossingen en verbeterkansen bij een organisatieprobleem. Daarmee krijg je inzicht in een breed scala aan vekandermogelijkheden. Juist voor die situaties waarbij de organisatie verwacht dat gedrag en houding van het team en de individuele teamleden veranderen.

Verdiepen in de Promptersmethode? Klik dan snel op meer info. 

Meer info

Blijf op de hoogte!

Blijf altijd up-to-date rondom alle ontwikkelingen binnen Prompters. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang geregeld een inspirerend artikel in je mailbox. Plus de uitnodigingen voor alle meetups.