Het gevolg van stress

Wat verstaan we onder (werk)stress?

Stress kan zowel positief als negatief werken. Tijdelijke gezonde stress of spanning maakt dat mensen goed functioneren. En goede prestaties leveren. Langdurig blootstaan aan ongezonde spanning levert  gezondheidsklachten op. Dan spreken we van stress of werkstress. Hieronder lichten we een aantal zaken over (werk)stress toe.

Welke klachten komen voort uit stress?

Klachten kunnen zowel fysiek als psychisch zijn. Of een combinatie van beide. Chronische stressklachten kunnen mensen ziek maken waardoor ze niet meer kunnen werken. Dat noemen we psychisch verzuim. Wat zijn nu eigenlijk stressgerelateerde klachten? 

Je kunt hierbij denken aan:

 • Een hoge bloeddruk; 
 • Slecht slapen;
 • Concentratieproblemen;
 • Spierpijn;
 • Hoofdpijn;
 • Rugpijn;
 • Regelmatige uitval op het werk wegens allerlei vage klachten; 
 • Een meer continu onrustig, opgejaagd gevoel;
 • Vermoeidheid (langdurig);
 • Neerslachtigheid.

De weg naar de huisarts, specialist of bedrijfsarts is de aangewezen route voor mensen met chronische stressklachten. Als de medische oorzaken van het ziekzijn zijn uitgesloten, kan stress de oorzaak van de klachten en dus ook de ziekmakende oorzaak zijn. Een goede begeleiding door de bedrijfsarts en andere professionals plus de werkgever is een must. Zij kunnen de medewerker begeleiden naar herstel en duurzame inzetbaarheid.

Waar komen stressklachten vandaan?

Het is van belang om goed te onderzoeken (en te onderkennen) waar de stressklachten vandaan komen. Je kunt hierbij denken aan: 

 • De balans tussen werk en privéleven is verstoord.
 • Persoonlijke kenmerken. Zoals bijvoorbeeld perfectionisme of competitief ingesteld zijn.
 • Functioneringsproblemen.
 • Pesten of ongewenst gedrag.
 • Agressie, geweld of een vorm van discriminatie op het werk. 
 • Over- of onderbelasting (taakdruk).
 • Slechte band met collega’s of leidinggevenden.

Wat doet ongezonde stress met medewerkers? 

Medewerkers kunnen ervaren dat hun werkgever ze niet waardeert of onvoldoende beloont. Stress  kan een signaal zijn dat medewerkers weinig steun ervaren van collega’s of van de leidinggevende. Het kan ook zijn dat het werk onvoldoende aansluit bij de basisbehoefte van medewerkers. 

Dan:

 • Voelen zij zich vermoeid en laden moeilijk op na het werk;  
 • Raken zij sneller geïrriteerd;
 • Voelen zij onvrede;
 • Nemen zij afstand en kunnen minder betrokken zijn;
 • Hebben zij moeite met veranderingen;
 • Neemt hun productiviteit af;
 • Ervaren zij vaak lichamelijke en/of psychische klachten. 
 • Melden zij zich vaker ziek.

Uiteindelijk beïnvloedt dit voor de medewerker zijn functioneren zowel privé als op het werk. En merkt zowel hijzelf als zijn omgeving dit. Je kunt hierbij spreken van een soort van besmetting.

Hoe herkent u de signalen van negatieve (werk)stress bij uw medewerkers?

Let vooral op onderstaande voorbeelden. 

 • Vermoeidheid en mat overkomen en een lagere productiviteit.
 • Langer herstel nodig na en van een werkdag.
 • Cynisch over de werkdruk en over het werk, minder betrokken.
 • Meer onvrede, snel geïrriteerd, anders dan anders.
 • Steeds meer lichamelijke klachten.
 • De medewerker meldt zich vaker ziek.

Hoe kunnen organisaties bijdragen aan stressvermindering?

Organisaties kunnen: 

 • De werkdruk verminderen op het moment dat iemand psychisch ziek is.  Echter, dit is geen oplossing op de lange termijn. Wel: laat de medewerker zich meer richten op de energiegevers en de energiebronnen in het werk. Medewerkers die dat doen gaan namelijk anders om met de werkdruk die zij ervaren. 
 • Goed oog hebben voor te hoge taakeisen. Als iemand meer taken heeft dan het aantal uren dat voor de functie staat, kan dit bijdragen aan werkstress. Schrappen dus! 
 • Geef een medewerker meer vrijheid in de functie-uitoefening. Een medewerker die meer autonomie in en op het werk heeft, ervaart vaak minder stress. Hij heeft er immers meer invloed op. 

Wat zijn de consequenties voor organisaties als er onvoldoende aandacht is voor stress?

 • Een hoog percentage ziekteverzuim. Dat ook nog eens langdurig kan zijn. 
 • Veel en langdurig ziekteverzuim brengen hoge kosten met zich mee. 
 • De druk op overige collega’s neemt toe. Wat voor hen ook weer extra stress en kans op uitval kan betekenen.

 

Wil je ook aan de slag met Prompters? Of wil je zelf Prompters-professional worden? Kijk snel welk van onze programma’s bij jou past.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Verder

Blijf op de hoogte!

Blijf altijd up-to-date rondom alle ontwikkelingen binnen Prompters. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang geregeld een inspirerend artikel in je mailbox. Plus de uitnodigingen voor alle meetups.