De juiste balans

De balans tussen goede werkgevers en goede werknemers

Hoe houden ze elkaar in evenwicht?

Voor een goede arbeidsrelatie tussen werkgevers en werknemers zijn houding en gedrag erg belangrijk. Ze bepalen onder meer of je een goede werkgever of werknemer bent. Daar verplicht de wetgever je namelijk toe. Maar wanneer ben je dat? En wat is goed en niet goed? De wet is hier niet zo duidelijk in. In elk geval voor de kant van de werknemer. De richtlijnen voor werkgevers zijn concreter. In de praktijk is er veel ruimte voor een open interpretatie. En is ‘goed gedrag’ een afgeleide van wat de wetgever ‘redelijk en billijk’ noemt. Of met andere woorden: wat is eerlijk, rechtvaardig en sociaal aanvaardbaar?

Wanneer ben je een goede werknemer?

In het Burgerlijk Wetboek staan regels waaraan de werknemer zich in bepaalde situaties moet houden. Bijvoorbeeld als hij ziek is of ontslag wil nemen. En hij moet zich bijvoorbeeld houden aan redelijke voorstellen die de werkgever doet. 

Welke houdings- en gedragselementen passen bij een goede werknemer?

Een goede werknemer: 

 • is welwillend en denkt mee. Bijvoorbeeld wanneer de werkgever een redelijk voorstel doet. Dan geeft hij hier gehoor aan;
 • is ook flexibel. Bijvoorbeeld wanneer de werkgever vraagt of hij wil overwerken. Of vraagt werkzaamheden te verrichten die buiten de functieomschrijving vallen; 
 • is eerlijk en open. Bijvoorbeeld over werkzaamheden die hij naast zijn baan verricht; 
 • is bereidwillig. Bereid om te investeren, bijvoorbeeld wanneer het gaat om zelfontplooiing of (bij)scholing;
 • is integer;
 • laat zich niet negatief uit over de werkgever. Althans, niet op een manier die de werkgever kan schaden.

Wat gebeurt er als je je niet als goed werknemer gedraagt?

Houdt een werknemer zich niet aan de verplichtingen? Dan kan de werkgever een aantal maatregelen treffen: 

 • De werknemer kan een officiële waarschuwing krijgen.
 • De werkgever kan besluiten het salaris tijdelijk niet te betalen.
 • Doet een werknemer iets dat de werkgever schaadt? Dan moet de werknemer die schade mogelijk vergoeden.
 • Is een werknemer nog niet in vaste dienst? Dan kan een werkgever beslissen om het dienstverband niet voort te zetten.
 • Een uiterste maatregel is ontslag of zelfs ontslag op staande voet.

En wat is dan een goede werkgever?

Zoals gezegd is de wet duidelijker over wat een goede werkgever is. Ook die moet zich aan een aantal verplichtingen houden:

 • Hij moet het loon tijdig uitbetalen.
 • Een werknemer moet vakantiedagen kunnen opnemen. 
 • Is een werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt? Dan is de werkgever verplicht om hem te re-integreren. 
 • Om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen moet de werkgever zich aan strikte regels houden.

Houden werkgever en werknemer elkaar in evenwicht?

De werknemer lijkt in het voordeel te zijn ten opzichte van de werkgever. Dat is best logisch. De werknemer is immers afhankelijk van de werkgever. Die betaalt namelijk zijn loon. Ook is er een gezagsverhouding. Daarom stelt de wetgever strengere eisen aan een werkgever dan aan een werknemer.

 

Wil je ook aan de slag met Prompters? Of wil je zelf Prompters-professional worden? Kijk snel welk van onze programma’s bij jou past.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug Verder

Blijf op de hoogte!

Blijf altijd up-to-date rondom alle ontwikkelingen binnen Prompters. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang geregeld een inspirerend artikel in je mailbox. Plus de uitnodigingen voor alle meetups.